Rijn, M. (Martin) van| Aedes vereniging van woningcorporaties


Branchevereniging

Koningin Julianaplein 10
2595 AA 's-Gravenhage
Nederland

m.vanrijn@aedes.nl

Voorzitter

Postbus 93121
2509 AC 's-Gravenhage
Nederland

+31 88 233 3700

www.aedes.nl


Martin van Rijn is sinds 1 september 2020 voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties. Van Rijn (Rotterdam, 7 februari 1956) heeft jarenlange politieke en bestuurlijke ervaring. Hij begon zijn loopbaan in 1980 bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Daar was hij onder meer hoofd van de afdeling Inspectie Woningcorporaties. Als plaatsvervangend directeur-generaal was hij vanaf 1995 verantwoordelijk voor grotestedenbeleid en de sociale huursector. In de periode 2000-2007 werkte hij als directeur-generaal bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Professionals werkend voor deze organisatie

Vreeze, W. (Willem) de
Algemeen directeur