Boot, A.A. (Alexandra)| Blue Building Institute


Ontwikkelaar

Cronenburg 152
1081 GN Amsterdam
Nederland


General Director

+31 20 504 1582


Alexandra is co- founder van het Blue Building Institute (www.bluebuildinginstitute.eu), een non-profit platform, kennisinstituut en incubator op het grensvlak van gezondheid en de gebouwde omgeving. Mr Alexandra A. Boot is advocaat sinds 1989 gespecialiseerd in bouw-vastgoed,-, zorg,- en energierecht. Alexandra is decennia als advocaat bij grote bouwwerken en gebiedsontwikkelingen betrokken geweest. Zij is ook geaccrediteerd EPC- facilitator door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO, begeleidt publiek private samenwerkingen vanuit een multidisciplinaire aanpak en adviseert bij de opzet en uitvoering van Energy |Service companies. Zij is tevens sinds 2008 toezichthouder bij semipublieke instellingen en gastdocent bij Nyenrode en het Instituut voor Bouwrecht.

Professionals werkend voor deze organisatie