Bulstra, ir. E.J. (Erik Jan) MRICS| Erik Jan Bulstra Real Estate & Business Consultancy REBC


Adviseur

+31 6 53811628

erikjanbulstra@rebc.nl


Owner

www.rebc.nl


Als vastgoed en business consultant adviseert Erik-Jan directies, raden van bestuur en raden van commissarissen van institutionele en particuliere beleggers, banken en financiële instellingen alsmede familiebedrijven, over investeren in vastgoed. Hij werkt op basis van analyse en is gericht op portefeuille strategie, (des)investeringen, financiële (her)structurering, nieuwbouwontwikkeling en herontwikkeling. Als ervaren CEO en commissaris/toezichthouder heeft Erik-Jan een bewezen veelzijdige track record van meer dan 30 jaar in het vastgoed en de financiële sector, waarbij hij belangrijke transacties in Nederland en in het buitenland heeft geleid, vanuit zowel de kopers- als verkoperskant.

Professionals werkend voor deze organisatie