Timpaan


Ontwikkelaar

Polarisavenue 132
2132 JX Hoofddorp
Nederland

+31 23 200 1600

Postbus 3097
2130 KB Hoofddorp
Nederland

WWW.TIMPAAN.NL

info@timpaan.nl

Wonen is een van de belangrijkste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Het tekort aan woningen is groot, in het bijzonder betaalbare koopwoningen. Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar richt Timpaan zich op eigentijdse woningen en vernieuwende woonconcepten in middelgrote gemeenten en stedelijke omgevingen. Wij willen betaalbaar wonen bereikbaar maken voor iedereen. Iedereen verdient een (t)huis. Daarbij hebben we speciale aandacht voor middeninkomens en doelgroepen als starters, senioren en zorgbehoevenden.

Voor Timpaan gaat wonen over meer dan de woning alleen. We investeren veel in een aantrekkelijke en gezonde woonomgeving. We maken ons sterk voor woonwijken die efficiënt omgaan met materiaalstromen en duurzaam zijn binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Daarnaast kijken we naar een gebied vanuit de behoefte van toekomstige bewoners. Op basis van gevoel en ervaring, e´n onderbouwd door studies en in samenwerking met de juiste partners. Met creatieve concepten en sterke architectuur willen we de samenhang en communities in de wijk versterken en een aangenaam decor voor het leven creëren.

Timpaan is dertig jaar geleden ontstaan vanuit een woningcorporatie. We omarmen ons DNA als maatschappelijk betrokken organisatie. Timpaan is een stichting. Winst gaat niet naar aandeelhouders maar is een middel om te investeren in onze projecten en idealen. Om bijzondere kwaliteit toe te voegen aan een gebied, maar ook om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Naast dat Timpaan betaalbare koopwoningen ontwikkelt, beschikken we over een fonds voor betaalbare middenhuurwoningen.

Timpaan is een compacte organisatie van professionals in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, opererend vanuit Hoofddorp. Solide en toekomstgericht, met een scherp oog voor de maatschappelijke opgave die er ligt. Samen met onze partners, met wie we vaak al jarenlang samenwerken. Open en aanspreekbaar. Oprechte aandacht voor de samenleving, de bewoners en de omgeving waarin we werken. Zo maken we het mogelijk.

 

Laatste nieuws

Honderd nieuwe woningen in Heemskerk

Gemeente Heemskerk en Timpaan/Trebbe hebben een intentieovereenkomst getekend voor honderd woningen in De Heerlijkheid Curtis.

Lees meer

Timpaan en Intermaris tekenen voor 62 appartementen in Zwaag

Vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan en woningcorporatie Intermaris hebben een intentieovereenkomst getekend voor 62 appartementen bestemd voor sociale huur in nieuwbouwwijk Rozenbuurt in Zwaag.

Lees meer

Dijksma verlaat Timpaan, begint voor zichzelf

Acquisitiemanager Richard Dijksma van Timpaan verlaat de ontwikkelaar per 1 februari 2024. Hij gaat voor zichzelf beginnen. 

Lees meer

Timpaan en Trebbe winnen tender voor ‘oude woonvormen’ Heemskerk

Een ontwikkelcombinatie bestaande uit Timpaan en Trebbe heeft de tender gewonnen die door de gemeente Heemskerk is uitgeschreven.

Lees meer

Bijna vijftig nieuwe woningen aan rand Hensbroek

Vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan heeft met Schadenberg Groep een overeenkomst getekend voor het bouwrijp maken van de grond voor het nieuwbouwproject Pioenhof in Hensbroek.

Lees meer

PROVADA Timpaan, Ouwehand Bouw en Gemeente Vlaardingen tekenen koopovereenkomst Fortunapark

Vandaag is op de Provada de koopovereenkomst getekend met Gemeente Vlaardingen voor de grond waar Timpaan en Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen de nieuwe wijk Fortunapark op gaan realiseren.

Lees meer

PROVADA Rochdale, Oostzijderpark en Heddes tekenen voor sociale huurwoningen in Zaandam

Vastgoed- en gebiedsontwikkelaars Timpaan en Ontwikkeladviseur BV (samenwerkend als Oostzijderpark BV) hebben woensdag op de Provada het koopcontract getekend met woningcorporatie Rochdale.

Lees meer

PROVADA Timpaan wordt ambassadeur ‘Vastgoedsector Hartveilig’

Vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan is woensdag op de Provada ambassadeur geworden van de missie ‘Vastgoedsector Hartveilig’ van de Hartstichting.

Lees meer

PROVADA Hof, Timpaan en Scholtens bekrachtigen koopovereenkomst rijwoningen Zwaag

Bouwbedrijf Hof heeft woensdag op de Provada de grond gekocht voor 13 rijwoningen in nieuwbouwontwikkeling Rozenbuurt in Zwaag, die het bedrijf zelf gaat bouwen. De verkoper is VOF Rozenbuurt, een samenwerking van Scholtens Projecten en Timpaan.

Lees meer

Betaalbaar wonen blijft speerpunt Timpaan

Stichting Timpaan, de enige aandeelhouder van Timpaan Hoofddorp BV, heeft 2022 met een positief resultaat afgesloten.  

Lees meer