Collignon, mr. A. (Anna)| Stibbe (Amsterdam)


Advocatuur/Notaris/Fiscalist

Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam
Nederland

+31 20 546 0139

+31 20 546 0710

anna.collignon@stibbe.com


Advocaat/Partner

Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland

+31 20 546 0606

www.stibbe.com

amsterdam@stibbe.com


Anna Collignon richt zich voornamelijk op het omgevingsrecht en de daarmee samenhangende complexe besluitvorming, inclusief toezicht en handhaving. Zij staat zowel private rechtspersonen als overheden bij door middel van het geven van advies (waaronder het voorafgaand aan de afgifte van vergunningen het contact onderhouden met de betrokken overheden en deskundigen) en het procederen bij de bestuurs- en civiele rechter. Anna doceert regelmatig en is in dat kader onder meer docent voor SSR (opleidingsinstituut van de Rechtspraak & het Openbaar Ministerie) en lid van de redactieraad van het tijdschrift Bouwrecht.

Professionals werkend voor deze organisatie