Berkhout, prof. dr. T.M. (Tom) MRE MRICS| Universiteit Nyenrode


Overig

Straatweg 25
3621 BG Breukelen
Nederland

+31 346 291 498

+31 346 250 595


Directeur Nyenrode Real Estate Center

Postbus 130
3620 AC Breukelen
Nederland

+31 346 291 211

www.nyenrode.nl

info@nyenrode.nl


Tom Berkhout is professor of Real Estate, directeur van Nyenrode's Real Estate Center en academisch directeur van Nyenrode's Master Fiscaal Recht. Zijn belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn vastgoed (belastingen, jaarverslaggeving, financiering, taxeren en waarderen, vastgoedeconomie, vastgoedmarkten) en fiscaal recht. Hij heeft een groot aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een breed scala aan vastgoedgerelateerde onderwerpen: fiscaliteit (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering, vastgoedfinanciering, financiële verslaglegging, integriteit, vastgoedmarkten, beleggingsanalyse, beleggingsgedrag. Tom heeft de masteropleiding Fiscaal Recht en zijn masteropleiding Real Estate aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over afschrijvingen en afwaarderen van vastgoed.


Professionals werkend voor deze organisatie