Barkhuysen, mr. T. (Tom)| Stibbe (Amsterdam)


Advocatuur/Notaris/Fiscalist

Stibbe
Beethovenplein 10
1077 WM Amsterdam
Nederland

+31 20 546 0390

+31 20 546 0710

tom.barkhuysen@stibbe.com


Advocaat/Partner

Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland

+31 20 546 0606

www.stibbe.com

amsterdam@stibbe.com


Tom Barkhuysen is gespecialiseerd in algemeen bestuursrecht, milieurecht, ruimtelijke ordening, huisvesting, vergunningen, regulatory zaken en de Europeesrechtelijke aspecten daarvan. Hij treedt als advocaat op voor diverse ondernemingen, ontwikkelaars en publieke instellingen zoals gemeenten, provincies, universiteiten en hogescholen en staat hen bij in de onderhandelingen en juridische procedures. Daarbij gaat het vaak om complexere vraagstukken, bijvoorbeeld over inbreiding, functiewijziging, het omgaan met de monumentenstatus en de toepassing van de Crisis en Herstelwet. Ook aspecten van publieke financiering via subsidies behoren tot zijn aandachtsterrein. Tevens is hij als deeltijd-hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. Tom publiceert en doceert regelmatig op het gebied van bestuursrechtelijke kwesties, onder meer bij de Grotius Academie.

Professionals werkend voor deze organisatie